Наверх

  

Свидетельские показания И. Карчевской о договоре между истцом и ответчиком касательно лицевого забора.

Соответствующие чертежи были отправлены И. Куприянову по электронной почте и до сих пор хранятся на сервере ( www.inbox.lv ), откуда могут быть извлечены в любой момент.

Однако И. Куприянов от своих договорённостей с В. Музыченко отмежевался.

В Решении Юрмальской Думы № 528 об этом сказано напрямую.

Подобные действия, повторявшиеся неоднократно, а именно переиначивание договорённостей, отказ от них и т. п., на мой взгляд, могут быть отнесены к стабильной эмоциональной неустойчивости, проявляющейся в реальной жизни.

Уверен, что такой собственный характер и самому И. Куприянову вряд ли нравится!

Liecinieka liecība

 

Es, Ilma Karčevska, p.k. 101049-11183, dzīvoju Rīgā. Kr. Valdemāra 61-12A, informēju par to, ka biju lieciniece Vladimira Muzičenko un Igora Kuprijanova sarunai, kura noritēja aptūveni 5.-7. jūnijā 2011.g. Šajā dienā es biju ciemos pie Muzičenko laulātā pāra un atpūtos šķūnītī, viņu jaunbūves teritorijā.

Sarunu ar V. Muzičenko un I. Kuprijanovu, negribot, dzirdēju ļoti skaidri, jo viņa starp abām minētajām personām notika skaļi un augstos toņos. Runa gāja par vārtu uzbūvi un konfigurāciju žogā, kas no viņiem piederošās teritorijas iznāk uz Upes ielu.

Sarunas rezultātā, tomēr abas minētās personas vienojās, ka iebraucamie vārti teritorijā Upes ielā 43 būs abiem kopēji, ar diviem aizbīdņiem, kas arvērsies uz teritorijas iekšpusi, pie tam ar divām (ar divām) pēc augstuma atseviškām atslēgām.

Runā bija izlemts arī par to, ka katrai no strīdīgām pusēm būs savi atsevišķi vārtiņi, ar personīgām atslēgām, pa kuriem izejot, viņiem, neatkarīgi vienam no otra, būs iespēja atvērt iebraucamos vārtus no iekšpuses.

Kā es izpratu pēc sarunas,  tad tā beidzās ar I. Kuprijanova un V. Muzičenko vienošanos, ka būs kopēji, divdaļīgi plaši, matāliski vārti, kurus katra no pusēm varēs atvērt neatkarīgi viens no otras .

Kā bijas saprotams no sarunas, abas puses tomer vienojās, ka tādi katrai pusei būs pilnīga autonomija un neatkarība, ieejot caur personīgiem vārtiņiem atverot tos ar savu ekskluzīvu atslēgu.

Man no nejauši dzirdētās sarunas kļuva skaidrs, ka neskatoties uz agrākajām nesaskaņām starp I. Kuprijanovu un V. Muzičenko šajā jautājumā, viņiem izdevās vienoties par abām pusēm pieņemamu un abas puses apmierinošu lēmumu, ka tās tiešām būs neatkarīgi vienam no otra iespējas iziet, iebraukt un aiziet, izbraukt attiecībā uz teritoriju Upes ielā 43.

Uzreiz pēc šis sarunas I. Kuprijanovs aizbrauca ar savu mašīnu uz firmu Slokā, kas izgatavo stabus.

Zinu, ka svešas sarūnas nedrīkst klausēties, bet tā kā saruna noritēja augstos toņos, es negribot to ļoti labi un precīzi dzirdēju. Kā Muzičenko laulātā pāra draugs, biju pat ļoti apmierināta, ka viņi, tas ir, V. Muzičenko un I. Kuprijanovs, beidzot nonākuši pie abiem pieņemama lēmuma.

Ilma Karčevska

22.07.2011.g.

 

 

Сохранить эту страницу в вашей социальной сети?
Сохранить в социальной сети